Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

«Κυψέλες συνεργατισμού»ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Κυψέλες συνεργατισμού»

Το «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο υποστηρίζει συμβουλευτικά την «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και την συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες, σε σύμπραξη με την ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία το οποίο ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού».
Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις Συνέργειες οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, με την δημιουργία Κοινωνικών Τοπικών Συμπράξεων.

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ


Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΤΟΥ ΤΖΕΡΕΜΥ ΡΙΦΚΙΝ

Η εκπαίδευση, σαν τους δρόμους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ταχυδρομεία και τις υπηρεσίες υγείας, έχει παραμείνει στην πλειονότητά της κάτω από δημόσιο έλεγχο στις βιομηχανικές χώρες και αντιμετωπίζεται σαν δημόσιο αγαθό που παρέχεται από το κράτος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν σε έναν βαθμό εξαίρε­ση στην παροχή εκπαίδευσης.
Τα δημόσια δημοτικά σχολεία και γυμνάσια αποτέλεσαν τον κανόνα αλλά για μεγάλο διάστημα συνυπήρξαν με κάποια ιδι­ωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια, μπήκαν στην αγορά σχολεία κερδοσκο­πικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα κάποια ανεξάρτητα σχολεία. Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα δημόσια και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κολέγια και πανεπιστήμια έχουν

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
της ημερίδας του Δικτύου ΚΑΠΑ της 23/09/2017 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ…

Ποιος ισχυρίζεται ότι, οι αγροτικοί και οι άλλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί (σύμφωνα με τον ν.4430/16) δεν μπορούν να μπουν στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να θεωρούνται φορείς κοινωνικής οικονομίας;
Ποιος ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα καταστρατηγούνται οι επτά (7) συνεταιριστικής αρχές;
Ο ν.4430/16 για την κοινωνική οικονομία, δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως αναφέρει (αρ. 3.1.δ.) ότι στο μητρώο εγγράφεται:
«οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/16, αστικοί του ν.1667/86 και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του ν.741 ΑΚ».
Εξαιρούνται μόνο οι συνεταιρισμοί που απασχολούν περισσότερους (άνω του 50%) εργαζόμενους παρά εταίρους.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

PANHELLENIC UNION OF SOCIAL ECONOMY PARTNERSHIP “DISTINCTION OF SOCIAL COOPERATIVES”PANHELLENIC UNION OF SOCIAL ECONOMY PARTNERSHIP
“DISTINCTION OF SOCIAL COOPERATIVES”
The question
The key question of the conference is "whether all cooperatives should be considered to be institutions of the social economy and belong  to the same associations". The answer can not be unambiguous because all cooperatives have different goals. Some serve the interests of a particular group of producers or professionals exclusively for  their members, while other interests of the wider community.
There are profit-making cooperatives aiming  to maximize the profit of their members and others aiming at lowering the prices of goods for the benefit of consumers and users. In addition, some forms of cooperatives are virtually represented as cooperatives, while in fact they act as private companies.
In the first case, we have cooperatives operating in terms of market (co-operatives of private owners) and in the latter, cooperatives where part of society attempts in a shared space (land, factory, internet etc.) with the main purpose is securing revenues to members , its employees and cheap services to the community.
The second category develops with more social features, especially after the great recession. In Europe and Greece, we have many forms of cooperative entrepreneurship, hence separate legislation. This is why in our country the relevant policies are shared in many ministries (Labor, Environment, Rural Development, Health, Infrastructure, etc.). While efforts have been made, there seems to be real consolidation difficulties both in the institutional framework and in the policies.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ   
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 23/09/2017
«Συνεταιρισμοί και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο»

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Το ερώτημα
Το βασικό ερώτημα της ημερίδας είναι «αν θα πρέπει όλοι  οι συνεταιρισμοί να χαρακτηρίζονται φορείς κοινωνικής οικονομίας και να ανήκουν στις ίδιες ενώσεις».  Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη γιατί όλοι οι συνεταιρισμοί δεν είναι ίδιοι, έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Κάποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης ομάδας παραγωγών ή επαγγελματιών  αποκλειστικά μελών τους, ενώ άλλοι τα συμφέροντα ευρύτερης κοινότητας.  
Υπάρχουν συνεταιρισμοί κερδοσκοπικοί που αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση του κέρδους των μελών τους και άλλοι που αποσκοπούν στην μείωση των τιμών των αγαθών προς όφελος καταναλωτών και χρηστών.  Επιπλέον, κάποιες μορφές συνεταιρισμών παρουσιάζονται εικονικά ως συνεταιρισμοί ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν ως  κερδοσκοπικές εταιρίες.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι δέχθηκαν τις μεγαλύτερες περικοπές δαπανών έως και
60% από το 2010 και εντεύθεν που ξέσπασε η οικονομική κρίση του δημοσίου χρέους με αποτέλεσμα να μην περιορίσουν μόνον τις επενδύσεις σε τοπικές υποδομές άλλα και τις κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

ΡΙΦΚΙΝ …Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΡΙΦΚΙΝ …Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Το έτος 2012 αναγνωρίσθηκε επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμιο Έτος Συνεταιρισμών, αλλά μία γρήγορη έρευνα στο Google δείχνει ελάχιστα στοιχεία για τους σχετικούς εορ­τασμούς εκείνης της χρονιάς. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από έναν μικρό αριθμό γιγάντιων κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες απο­φασίζουν τι αποτελεί είδηση και τι όχι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία ένας στους τέσσερεις είναι μέλος συνεταιρισμού. Στον Καναδά, τέσσερεις στους δέκα κατοίκους είναι μέλη συνεταιρισμών.

Στην Γερμανία, συνεταιρισμοί πράσινης ενέργειας ιδρύο­νται σε ολόκληρη τη χώρα.  Μονο το 2011, ιδρύθηκαν εκατόν εξήντα επτά νέοι συνεταιρισμοί πράσινης ενέργειας78. Ο Οικου­μενικός Ενεργειακός Συνεταιρισμός Horb στη Στουτγάρδη της Γερμανίας είναι ένα τυπικό παράδειγμα της ισχύος που μπο­ρούν να αποκτήσουν οι συνεταιρισμοί στον μετασχηματισμό της παραγωγής και της χρήσης πράσινης ενέργειας σε τοπικές κοινότητες.